Klíčové priority

Systémová podpora rozvoje klubů a regionů
Úspěšná marketingová a mediální strategie
Jednotný koncept trenérsko-metodické činnosti
Komunikace napříč házenkářským hnutím

VÝZNAMNÉ PRIORITY

Profesionalizace činnosti krajských svazů
Zajištění nových marketingových partnerů
Rozvoj IT technologií
Nové projekty rozvoje házené
Podpora činnosti malých a nových klubů