VIZE A STRATEGIE

REGIONY A KLUBY
 • Profesionalizace činnosti krajských svazů
 • Nastavení systému maximální informovanosti všech klubů
 • Znovuzavedení přímé komunikace mezi Exekutivou ČSH a krajskými Exekutivami ve všech oblastech činnosti
 • Zkvalitnění spolupráce ČSH a KSH při tvorbě a řízení nižších (i celostátních) soutěží, vzdělávání rozhodčích a trenérů
 • Systémová podpora rozvoje klubů, regionů a dalších projektů v návaznosti na systém dotací MŠMT
 • Spolupráce ČSH a KSH při realizaci projektů za účelem podpory vzniku nových klubů
SOUTĚŽE, ROZHODČÍ, LEGISLATIVA
 • Analýza, vyhodnocení a případná úprava systému zejména nižších soutěží s důrazem na dorosteneckou kategorii (za spolupráce s krajskými svazy)
 • Zkvalitnění komunikací s účastníky nejvyšších soutěží, začlenění ALKH do ČSH a zapojení do marketingových projektů svazu za účelem výrazného zkvalitnění produktu Extraligy a WHIL
 • Vyhodnocení systému náboru nových rozhodčích (za spolupráce s krajskými svazy)
 • Kvalitní příprava perspektivních rozhodčích (důraz na III a IV skupinu)
 • Zjednodušení administrativní náročnosti soutěží
 • Propojení vzdělávání rozhodčích a trenérů
 • Příprava a prosazení dalších mezinárodních dvojic rozhodčích s důrazem na zapojení žen
 • Zkvalitnění systému vzdělávání delegátů
 • Řešení úpravy legislativních dokumentů spoluprací s externím právníkem na základě zadání Exekutivy
REPREZENTACE, TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
 • Revize stávajícího systému talentované mládeže
 • Nastavení a dodržování základní koncepce výchovy talentovaných hráčů a hráček napříč ČR
 • Propojení oblastí dorosteneckých a žákovských kategorií ve výchově a jednotné koncepci rozvoje individuálních činností jednotlivce
 • Nastavení vzájemné spolupráce reprezentačních trenérů jednotlivých týmů s trenéry na klubové úrovni, pravidelné workshopy za účelem vylepšení vztahů a nastavení spolupráce
 • Pravidelná účast reprezentačních týmů na vrcholných akcích a ve spolupráci s marketingem nastavení špičkové mediální prezentace vrcholných akcí
 • Zmapování situace a příprava případného vytvoření týmu kadetů/tek
EKONOMIKA, MARKETING A MEDIA, IT
 • Zavedení transparentního ekonomického modelu činnosti svazu
 • Zavedení standardu marketingového využití významných akcí, profesionalizace marketingové činnosti svazu
 • Zajištění nových marketingových partnerů svazu včetně profesionální „péče“ při realizaci spolupráce
 • Vytvoření mediální strategie svazu
 • Upgrade spolupráce s celoplošnými medii (televize, rozhlas, tisk)
 • Změna prezentace činnosti svazu ve vlastních mediích (web, sociální sítě)
 • Revize systému Handball.net
 • Vytvoření aplikace Handball.net a webu pro mobilní telefony
METODIKA, MLÁDEŽ
 • Tvorba jednotného metodického konceptu činnosti ve všech mládežnických kategoriích
 • Vytvoření trenérského portálu, včetně mobilní aplikace
 • Důraz na osvětu a prevenci v oblasti zdraví mládeže (příprava metodiky specifických cvičení)
 • Spolupráce s vyspělými svazy v metodické oblasti (trenérské stáže, účast lektorů)
 • Revize projektů pro organizovanou mládež
 • Upgrade projektů pro neorganizovanou mládež
 • Spolupráce na výchově rozhodčích od mládežnických kategoriích
 • Motivace klubů a krajů při úspěšné realizaci náborových projektů
 • Propagace házené ve školách – základní trenérské minimum pro učitele

Máme mnohaleté zkušenosti ze všech úrovní házené.

Víme, co házená potřebuje a jsme připraveni jí to poskytnout.

Házenkářské srdce
Týmovost
Zkušenosti